Sitemap

Co je technické SEO?

Technické SEO je proces optimalizace vašeho webu pro vyhledávače.To znamená zajistit, aby byl váš web správně nakódován, dobře napsaný a aby se v něm dalo snadno pohybovat.Technické SEO navíc zahrnuje optimalizaci vašeho webu pro různá zařízení, která uživatelé používají pro přístup k internetu (smartphony, tablety, notebooky). Konečně technické SEO zahrnuje vývoj účinných strategií pro budování odkazů.

Být technicky optimalizován znamená, že při rozhodování o tom, jak je optimalizovat, je třeba vzít v úvahu všechny aspekty webu: od kódování na samotných stránkách až po způsob, jakým jsou navrženy a napsány.Je důležité si uvědomit, že ne všechny webové stránky potřebují nebo dokonce těží z technické optimalizace; pokud však chcete, aby se vaše webové stránky umisťovaly výše na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERPs), pak budete muset podniknout kroky, aby byly co nejvíce přátelské pro vyhledávače.

Existuje řada věcí, které můžete udělat, abyste zlepšili potenciál technické optimalizace svého webu:

 1. Ujistěte se, že jsou všechny stránky správně nakódovány – to zahrnuje použití standardních webových značkovacích jazyků, jako je HTML a CSS, namísto vlastního kódu, kdykoli je to možné.Nejen, že to usnadní správu a interní aktualizaci vašeho webu, ale také to pomůže zajistit, aby vyhledávače mohly indexovat a procházet váš obsah efektivně.
 2. Používejte platné názvy a klíčová slova na svém webu – Názvy a klíčová slova by měla být vybrána na základě toho, co by lidé hledající související informace pravděpodobně zadali do Googlu nebo jiných podobných vyhledávačů, když hledají informace o těchto tématech.Pokud například provozujete blog zaměřený na tipy pro fitness, ujistěte se, že v názvech a metapopisech všech relevantních článků/stránek uvádíte výrazy jako „fitness“ nebo „cvičení“.Kromě toho se ujistěte, že jakýkoli výzkum klíčových slov se zaměřuje konkrétně na tyto dvě oblasti!
 3. Optimalizace obrázků – Obrázky hrají na webové stránce důležitou roli jak vizuálně, tak technicky.Ujistěte se, že každý obrázek má správnou velikost (ideální je méně než 2 MB na velikost souboru), používá alternativní text, aby čtenáři pochopili, co představuje, aniž by museli proklikávat, a neobsahuje žádné vodoznaky ani jiné rušivé prvky, které by mohly odvádět pozornost uživatele nebo bránit časy načítání stránky.
 4. Minimalizovat přesměrování – Přesměrování jsou jednou z nejčastějších příčin pomalého načítání stránek; zkuste je snížit, kde je to možné, pomocí kanonických adres URL (místo přesměrování 301), nastavením hlaviček mezipaměti na straně serveru tam, kde je to možné, atd..
 5. Vyhněte se pluginům a doplňkům – I když mohou existovat určité pluginy nebo doplňky, které mohou nabídnout nějakou malou výhodu, když přijde čas na optimalizaci dané stránky nebo příspěvku v rámci samotného WordPressu (jako je Yoast SEO), měli byste se jim obecně vyhnout, kdykoli možné nejen kvůli jejich potenciálnímu negativnímu dopadu na doby zatížení, ale také jejich náchylnosti k porušování při velkém dopravním zatížení v průběhu času (což vyžaduje další kolo ruční údržby).

Jaké jsou některé běžné technické problémy SEO, které mohou poškodit hodnocení mého webu?

Technické SEO je proces optimalizace webu pro vyhledávače pomocí technických faktorů, jako je obsah na stránce, názvy, meta popisy a odkazy.Mezi problémy, které mohou poškodit hodnocení webových stránek, patří chybějící nebo zastaralé informace v těchto oblastech, což může uživatelům ztížit nalezení a kliknutí na vaše stránky.

Chcete-li optimalizovat svůj web pro vyhledávače, budete muset porozumět různým typům technik optimalizace pro vyhledávače (SEO) a tomu, jak fungují.Budete si také muset být vědomi běžných technických problémů se SEO, které mohou ovlivnit hodnocení vašeho webu, a podniknout kroky k jejich řešení.

Zde je několik tipů pro zlepšení technického SEO vašeho webu:

 1. Ujistěte se, že veškerý obsah vaší stránky je dobře napsaný a přesný.To zahrnuje názvy, meta popisy a další značky metadat.Správně naformátované informace pomohou uživatelům snáze najít vaše stránky při vyhledávání online.
 2. Pomocí názvů bohatých na klíčová slova a metapopisů upoutejte pozornost potenciálních zákazníků, kteří na internetu hledají produkty nebo služby podobné těm vašim.Zkuste zahrnout klíčová slova do textu svých stránek, stejně jako do značek titulků a metapopisů.Kromě toho zahrňte relevantní odkazy zpět na domovskou stránku z důležitých částí každé stránky.
 3. Okamžitě aktualizujte jakékoli zastaralé nebo chybějící informace na svých webových stránkách – to zahrnuje přidání aktuálních dat autorských práv, odstranění překlepů a nesprávných gramatických chyb, aktualizaci obrázků galerie se správnými názvy souborů atd.. Pokud tyto informace neaktualizujete dostatečně rychle, konkurence může být schopna abychom vás překonali ve vyhledávání Google tím, že nejprve poskytnete aktuálnější informace!
 4. Vytvářejte vysoce kvalitní odkazy na stránce, které směřují zpět na vaši domovskou stránku (a další důležité stránky na vašem webu). Pomůže to zlepšit tok návštěvnosti vašeho webu a zvýšit šance, že uživatelé najdou hodnotný obsah na jeho zdech. Přidejte příležitosti k vytváření interních odkazů do všech aspektů svého webového designu – od blogových příspěvků a článků, které píšete, po profily na sociálních sítích a skupiny, ke kterým se připojujete, dokonce i výpisy produktů a recenze. Interní propojení pomáhá indexovacím pavoukům procházet všechny propojené webové stránky hluboko do VAŠÍ domény – dává vám přednost před těmi otravnými spamovými stránkami nízké kvality!;) 5 Při vytváření webových stránek vždy používejte správné standardy kódování HTML – tím zajistíte, že všechna data zadaná do polí, jako jsou nadpisy a metaznačky, budou správně zakódována, aby je mohly vyhledávače přečíst. Vyhněte se používání neobvyklých znaků, jako je „%“ ( znaky procent), "&" (ampersandy), ";" (středníky) atd., což by mohlo způsobit problémy s analýzou pomocí vyhledávačů. 6 Nakonec vždy sledujte nový vývoj v technickém SEO – často se vyvíjejí nové techniky, které by mohly pomoci zlepšit pozici webu v hodnocení.

Jak mohu opravit běžné technické problémy se SEO na mém webu?

Technické SEO je proces optimalizace webu pro vyhledávače pomocí technických metod, jako je výzkum klíčových slov, optimalizace na stránce a vytváření odkazů.Může pomoci zlepšit hodnocení webu na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERP), což může vést ke zvýšení návštěvnosti a míry konverze.

Mezi běžné technické problémy SEO patří:

 1. Nevhodné použití klíčových slov: Umístění klíčových slov může být nesprávné nebo nadměrné používání určitých klíčových slov může vést k negativnímu hodnocení SERP.Při výběru klíčových slov je třeba dbát na to, aby nedošlo k nadměrnému používání nebo nevhodné terminologii, která by mohla odradit potenciální zákazníky.
 2. Nefunkční odkazy: Špatně vytvořené nebo zastaralé odkazy mohou poškodit hodnocení a viditelnost webu na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERP). Správné vytváření hypertextových odkazů se správným kotvícím textem a vyhýbání se praktikám spamového odkazování pomůže zlepšit hodnocení vašeho webu.
 3. Neoptimalizovaný obsah: Nejasný nebo špatně napsaný obsah může uživatelům bránit v nalezení informací, které hledají, což vede ke ztrátě konverzí a snížení úrovně provozu.Ujistěte se, že veškerý obsah je správně naformátovaný, dobře napsaný a snadno čitelný, pomůže optimalizovat váš web pro vyhledávače.
 4. Nevhodné obrázky: Špatně navržené nebo nekvalitní obrázky mohou negativně ovlivnit vzhled webových stránek a bránit zapojení uživatelů.Použití vysoce kvalitních obrázků, které jsou relevantní k tématu stránky, pomůže zlepšit celkový branding a zároveň zvýšit míru prokliku (CTR).
 5. Nesprávné kódování: Nesprávné kódování na webových stránkách může způsobit problémy s dobou načítání, dostupností, bezpečnostními chybami a dalšími – to vše může vést ke snížení počtu návštěvníků a toku příjmů.Zajištěním správného kódování veškerého kódu pomocí platných technik HTML/CSS zvýšíte celkové hodnocení výkonu vašeho webu ve vyhledávání v Internetovém obchodě Google Chrome a také v dalších oblíbených prohlížečích, jako je Firefox OS atd.

Co je XML sitemap a proč je důležitý pro technické SEO?

Technické SEO je postup optimalizace webu pro technické účely, jako je zrychlení načítání, předcházení chybám a zlepšení viditelnosti pro vyhledávače.Soubor Sitemap XML je dokument, který uvádí všechny stránky na webu a jejich odpovídající adresy URL.Může být použit k tomu, aby vyhledávačům pomohl snadněji najít a indexovat obsah vašeho webu.

Jak mohu vytvořit XML sitemap pro svůj web?

Technické SEO je proces optimalizace webu pro vyhledávače pomocí technik, jako je výzkum klíčových slov, optimalizace na stránce a vytváření odkazů.Soubor Sitemap XML je dokument, který obsahuje všechny adresy URL stránek vašeho webu a jejich odpovídající metadata (název, popis atd.). Tyto informace mohou vyhledávače použít k efektivnějšímu indexování vašich stránek.

Co jsou soubory robots.txt a jak ovlivňují technické SEO?

Technické SEO je postup optimalizace webu pro vyhledávače pomocí technik, jako jsou značky názvu, meta popisy a obrázky.Soubory Robots.txt se používají k řízení toho, jak prohledávače indexují web.Řízením toho, které stránky jsou procházeny a indexovány, může technické SEO pomoci zlepšit viditelnost webu ve výsledcích vyhledávání.

Jak mohu vytvořit soubor robots.txt pro svůj web?

Technické SEO je proces optimalizace webu pro vyhledávače pomocí technik, jako je výzkum klíčových slov, optimalizace na stránce a vytváření odkazů.Soubor robots.txt lze použít ke kontrole toho, jak prohledávače vyhledávačů procházejí váš web.Může být použit k tomu, aby jim zabránil v indexování určitých stránek nebo sekcí nebo v procházení konkrétních odkazů.

Co je kanonikalizace a proč je důležitá pro technické SEO?

Technické SEO je proces optimalizace webu pro technická zařízení, jako jsou vyhledávače, pavouci a uživatelé.Zahrnuje to, aby byl obsah webových stránek správně naformátován pro tato zařízení a aby všechny odkazy na webu směřovaly na nejuznávanější verze těchto stránek.Kanonikalizace je také důležitá pro technické SEO, protože zajišťuje, že všechny adresy URL na webu používají stejný kanonický název (oficiální název používaný společností Google). To pomáhá vyhledávačům lépe porozumět tomu, které stránky by měly být ve výsledcích umístěny výše.

Technické SEO může být obtížné dělat dobře, ale může mít velký rozdíl v tom, jak dobře se web umístí ve výsledcích vyhledávačů.Pokud chcete, aby se vaše webové stránky umístily výše ve výsledcích vyhledávačů, musíte se zaměřit na technické SEO techniky, jako je kanonizace a formátování.

Jak mohu kanonizovat adresy URL na svém webu?

Technické SEO je proces optimalizace webu pro vyhledávače.Zahrnuje věci, jako je zajištění kanonických adres URL, přidávání značek alt a vytváření značek titulků a meta popisů.Existují také některé specifické techniky, které lze použít ke zlepšení hodnocení webu v určitých vyhledávačích.Celkově je technické SEO důležitou součástí strategie optimalizace jakéhokoli webu.

Proč jsou nefunkční odkazy pro technické SEO špatné a jak je mohu na svém webu opravit?

Technické SEO je postup optimalizace webu pro technické vyhledávače, jako je Google.Nefunkční odkazy jsou pro technické SEO špatné, protože mohou vést k tomu, že web bude penalizován společností Google za chybějící nebo poškozený obsah.Oprava nefunkčních odkazů na vašem webu je důležitou součástí zajištění účinnosti vašeho technického SEO.